Werken bij

GSN is een mensenbedrijf, waar motivatie en betrokkenheid de sleutels tot succes zijn. Wij stellen een groot vertrouwen in de medewerkers. Daarom zijn kennis en ervaring van onze mensen en een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand cruciaal voor de continuïteit van onze dienstverlening.

Gedreven door de doelstellingen van onze klanten om contant geldverkeer betrouwbaar en efficiënt te houden, hanteren wij ook intern een duidelijke kostenfocus. Maar, zoals ieder gezond bedrijf, moet GSN ook winst kunnen maken; voor ontwikkeling van medewerkers, duurzaamheid en innovatie, en om de dienstverlening blijvend aan te laten sluiten bij de behoeften van de klanten. GSN speelt daarom in op de ontwikkelingen in de markt.

De hoeveelheid contant geld die in omloop is, verandert. Dit vraagt om een visie over hoe de toekomstige dienstverlening eruit gaat zien en hoe de lasten kunnen worden verdeeld, die samenhangen met de maatschappelijke behoefte aan contant geld. GSN vormt deze visie samen met haar toezichthouders, klanten en leveranciers. Wij functioneren daarbij als een basis voor gezamenlijke ontwikkeling in contant geld vraagstukken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
GSN wil zich in de uitvoering van haar taken bewust opstellen ten aanzien van de drie pijlers van MVO: people, planet en profit. Wij doen dit in de eerste plaats uit eigen overtuiging. We vinden het vanzelfsprekend dat onze klanten niet anders van ons verwachten.

People
De geldwaarde waarmee onze medewerkers in aanraking komen is bijzonder groot. Daarom stellen wij medewerkers pas aan na pre-employment screening. Eenmaal in dienst getreden, stellen wij veel vertrouwen in onze medewerkers. Daar waar mogelijk bieden we kansen aan mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt.

Planet
Wij bevorderen dat onze medewerkers bij keuzes die ze maken stil te staan bij mogelijke milieu consequenties. Wanneer GSN operationeel wordt in de externe logistiek, wordt ook de CO2-footprint expliciet meegenomen.

Profit
De primaire opdracht die GSN van haar aandeelhouders heeft meegekregen, is het zorgen voor en in stand houden van een maatschappelijk verantwoord netwerk voor contant geld dienstverlening. Daarbij is gesteld dat wij optimaal effectief en efficiënt moeten handelen, een verantwoord winstniveau moeten realiseren om te kunnen blijven investeren en continu aandacht moeten geven aan productverbetering en -ontwikkeling.

Zie verklaring MVO

Klokkenluidersregeling


Solliciteren

Naam *

E-mail*

Telefoon *

Beschikbaar per

Upload hieronder je CV

Upload hieronder je motivatiebrief of gebruik het tekst veld eronder.

Motivatie


* verplicht veld