Over GSN

Geldservice Nederland (GSN) verzorgt het contante geldverkeer voor een aantal grootbanken in Nederland. Rabobank, ABN AMRO Bank en ING Bank zijn de aandeelhouders van GSN. Voor deze banken tellen en distribueren wij het geld. Daarnaast zorgen wij voor het vullen, legen en technisch onderhouden van geldautomaten van de banken. Ook andere banken kunnen van onze dienstverlening gebruik maken. Wij willen onze klanten zo veel mogelijk ontzorgen. Daarbij streven we naar een continue verbetering van onze diensten. Ons uiteindelijke doel: het garanderen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van contant geld in Nederland. Het hoofdkantoor van GSN is gevestigd te Weesp. Daar vindt de aansturing van alle processen rondom contant geldverkeer plaats. Daarnaast heeft GSN een aantal telcentra op centraal gelegen locaties in Nederland.

Medewerkers
Op het hoofdkantoor en in de telcentra werken ruim 340 medewerkers in vaste dienst. Een aantal teams wordt dagelijks versterkt door flexkrachten.

Kernwaarden
GSN vervult haar rol door uit te gaan van de kernwaarden Trots, Ondernemerschap en Professionaliteit. Alles wat wij doen toetsen wij aan onze kernwaarden, met als leidend principe: een evenwichtige belangenafweging tussen klanten, medewerkers en aandeelhouders.

Klanten
Onze klanten – de banken – hebben hun contant geldverkeer bij ons ondergebracht om de continuïteit, kwaliteit en efficiency in de gehele keten te kunnen borgen. Onze toegevoegde waarde wordt door hen dan ook op deze drie criteria beoordeeld. De mate waarin wij de banken ontzorgen is daarbij bepalend: uiteindelijk beoordelen de eindgebruikers, consumenten en bedrijven,  onze dienstverlening op de beschikbaarheid van contant geld.

Verbetering, ontzorgen, continuïteit
GSN staat voor een continue verbetering van haar service en verlaging van de kosten. Wij willen onze klanten – de banken – ontzorgen in het werken met contant geld. Daarbij garanderen wij de continuïteit én kwaliteit van alle processen rondom het contante geldverkeer.

Solliciteren

Naam *

E-mail*

Telefoon *

Beschikbaar per

Upload hieronder je CV

Upload hieronder je motivatiebrief of gebruik het tekst veld eronder.

Motivatie


* verplicht veld