Onze visie

GSN heeft zich ten doel gesteld contant geld op de langere termijn Beschikbaar en Betaalbaar te houden voor haar klanten. Hierbij zorgen we ervoor dat de Beleving aansluit bij klantverwachtingen.

Rabobank, ING Bank en ABN AMRO Bank hebben GSN in 2011 opgericht. Voor hen is dit een logische en noodzakelijke stap geweest om geldopnames en -stortingen voor consumenten en bedrijven te kunnen blijven verzorgen tegen acceptabele kosten. Voor individuele banken is het lastig om deze kosten beheersbaar te houden bij een structurele afname (9% in 2016) van het gebruik van contant geld in Nederland. Door de logistiek van het contant geldverkeer van de banken te centraliseren via GSN is dit wél mogelijk. Om succesvol te kunnen zijn in deze krimpmarkt hanteren wij dan ook een andere strategie dan bedrijven in een groeimarkt. Deze strategie kan het beste worden uitgelegd door middel van de drie B’s uit de bovengenoemde lange termijn doelstelling.

Beschikbaar
GSN richt zich op een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van geldautomaten om ervoor te zorgen dat consumenten en bedrijven vrijwel altijd en wanneer zij dit willen contant geld kunnen opnemen en storten. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om uitval van geldautomaten door technische storingen en leeg-/volstand tot een minimum te beperken. Wij monitoren voortdurend de landelijke beschikbaarheid en zoomen zo veel mogelijk in op lokale omstandigheden, rekening houdend met plaatselijke evenementen en specifieke omstandigheden.  Daarbij maken wij gebruik van intelligente ‘monitoring- en planning tools’. Voor het tellen en in omloop brengen van geld beschikken wij over geldverwerkingscentra. Voor transport van geld van en naar de geldautomaten en voor het onderhoud van de geldautomaten maken wij gebruik van de diensten van gespecialiseerde bedrijven.

Betaalbaar
De structurele afname van het gebruik van contant geld, in combinatie met de hoge vaste kosten voor het in stand houden van het aantal geldautomaten, zorgt ervoor dat de kosten per opname of storting van contant geld steeds verder toenemen. GSN zorgt ervoor dat contant geld ondanks deze structurele afname betaalbaar blijft. Door verregaande automatisering, standaardisatie van processen en systemen én continue verbetering, zorgen wij ervoor dat de kosten zoveel mogelijk “mee bewegen” met de afname van de hoeveelheid contant geld.

Beleving
Klantgerichtheid staat bij GSN centraal. Onze dienstverlening kan nog zo goed zijn; als in de beleving van de klant niet wordt voldaan aan de verwachtingen ontstaat er toch een ontevreden verhouding. Soms is het adequaat oplossen van een vraag belangrijker dan het realiseren van de afgesproken ‘service level agreement’. Wij geloven erin dat het inspelen op ook de niet uitgesproken klantverwachting bijdraagt aan een hogere klanttevredenheid en meer vertrouwen. Door actief de afstemming en samenwerking met onze klanten op te zoeken en samen met regelmaat te bespreken wat goed gaat, wat beter kan en wat de toekomstplannen zijn, streven we naar een naadloze aansluiting van klantbeleving en klantverwachting.

Solliciteren

Naam *

E-mail*

Telefoon *

Beschikbaar per

Upload hieronder je CV

Upload hieronder je motivatiebrief of gebruik het tekst veld eronder.

Motivatie


* verplicht veld